Beter beheer van het energieverbruik in gebouwen

Beter beheer van het energieverbruik in gebouwen

Sinds 2010 is de cel Energie verantwoordelijk voor de centrale monitoring en de uitvoering van alle besluiten van het college en de gemeenteraad in verband met energie en in het bijzonder met het terugdringen van het energieverbruik van de Stad, het rationele gebruik van energie en het beheer van de energie in gemeentelijke gebouwen.

De cel Energie hield zo onder meer een project rond de monitoring van energie in de openbare gebouwen van de Stad. Door de installatie van dataloggers (data recorders) op het terrein is het nu mogelijk om het verbruik in de gebouwen te bestuderen via de online software NR Click. Deze software maakt het mogelijk om een nauwkeurige controle uit te voeren op de consumptie, waardoor afwijkingen sneller worden opgemerkt en de parameters verfijnd kunnen worden. Ook een alarm kan geprogrammeerd worden en de doelstelling is om uiteindelijk periodiek met de bewoners van het gebouw te communiceren en een bewustwordingsproces te starten.

In mei 2015 waren een tiental locaties uitgerust met deze vorm van monitoring en 20 extra plaatsen worden bestudeerd. Het is de bedoeling om tegen 2018 70 van de 180 plaatsen van de Stad uit te rusten met het systeem. Deze vertegenwoordigen in totaal ongeveer 90% van het totale energieverbruik.