BruSurf, een plek voor initiatie tot digitale technologieën

BruSurf, een plek voor initiatie tot digitale technologieën

Het informaticacentrum BruSurf, is een plek bestemd voor het onderwijzen en het organiseren van opleidingen voor jongeren rond digitale technologieën. Vanaf september 2018 heroriënteert BruSurf zich naar de jongeren tussen 8 en 18 jaar, zowel schoolverlaters als jongeren die nog naar school gaan, en positioneert zich als hun “digitale partner”. Technische hulp bij huiswerk en studie, ontwikkeling van technische vaardigheden in het digitaal domein voor een betere integratie in de professionele wereld, begeleiding en advies voor jongeren die willen richten naar jobs in de digitale economie, opleiden voor een goed gebruik van nieuwe technologieën in het dagelijks leven, het helpen in het gebruik van digitale tools met het oog op een actief en kritisch burgerschap, etc.. behoren tot de programmatie, waarbij nieuwe technologieën aan bod komen onder verschillende vormen.

De Stad heeft een IT-park met 10 PCs, een aantal printers, een 3D-printer, tablets, robots, ... ter beschikking gesteld voor het jonge publiek in het kader van cursussen of workshops, tijdens de namiddag, op zaterdag of tijdens schoolvakanties. Verschillende samenwerkingsverbanden met verenigingen en scholen verrijken de programmatie.

Meer informatie: https://brusurf.wordpress.com