De Stad Brussel is partner van het Europees project « URBiNAT »

De Stad Brussel is partner van het Europees project « URBiNAT »

URBiNAT is een project gesubsidieerd door de Europese Commissie met als doelstelling de regeneratie en integratie van achtergestelde buurten aan de hand van gezonde corridors die als motor dienen voor co-creatie van innovatieve, natuurgebaseerde sociale en ecologische oplossingen.(Nature Based Solutions - NBS)

Steden zullen fungeren als levende laboratoria, waarin ecologische, culturele, sociale en economische effecten zullen worden geëvalueerd. De steden Porto, Nantes en Sofia zullen de rol hebben van de stedelijke laboratoria, gezien hun bewezen ervaring in de publieke ruimte met betrekking tot NBS in de afgelopen 15 jaar. De steden Siena, Brussel, Nova Gorica en Høje-Taastrup zullen hun eigen stedelijke laboratoria ontwikkelen. Samen zullen deze laboratoria een inclusieve community van best practices vormen. Niet-Europese partners (Brazilië, Oman, Iran, China en Japan) worden opgenomen in het Consortium, als waarnemer van de NBS, waarbij zij hun ervaringen delen en bijdragen aan een kritische evaluatie en verspreiding van de processen, modellen en producten die tijdens het project ontwikkeld worden.