Een “Digi-table” in het S Punt

Een “Digi-table” in het S Punt

De Stad Brussel heeft een online Seniors-doelstelling vastgelegd om de toegang tot en het gebruik van ICT door 65-plussers te bevorderen. Niet iedereen kan evengoed uit de voeten met het Internet en niet iedereen kan het gebruiken voor contacten met de openbare diensten, terwijl die laatsten net evolueren naar een digitalisering van hun diensten en de invoering van e-loketten en elektronische systemen om afspraken te maken. Het S Punt in de administratieve antenne Louiza (Louizalaan 240) streeft ernaar om de Brusselse senioren te sensibiliseren rond ICT, hen toegang te bieden tot openbare computers en hen op te leiden in het gebruik van de digitale toepassingen van de Stad Brussel.

GIAL, IT partner van de Stad, heeft in het S Punt Louiza een virtuele tafel of ‘digi-table’ geplaatst om de aandacht van de senioren te trekken (deze reusachtige ‘tablet’ nodigt iedereen uit om het aan te raken!) en hen ertoe aan te zetten het internet te gebruiken om bijvoorbeeld de website van de Stad Brussel of websites met specifieke informatie voor senioren te raadplegen, administratieve informatie aan te vragen, online brochures en flyers te bekijken, e-mails te raadplegen enz.