H2020 “RESPONSE” project dat de uitrol van Positieve Energiewijken beoogt

RESPONSE is een project dat door de Europese Commissie wordt gesubsidieerd via de projectoproep "Smart Cities and Communities", dat deel uitmaakt van het Horizon 2020-programma, een Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Het RESPONSE-project heeft tot doel innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen en te testen om bij te dragen tot de uitrol van "positieve energiewijken" in Europa tegen 2050. Met "positieve energiewijken" bedoelt de Europese Commissie verschillende gebouwen (nieuw, vernieuwd of één mix van de twee) die actief hun energieverbruik en de energiestroom tussen henzelf en het bredere energiesysteem beheren. Zulke projecten moeten dus rekening houden met de interactie en integratie tussen gebouwen, gebruikers en het hele energiesysteem, evenals met de implicaties van elektromobiliteit.

Het RESPONSE-project, dat dus geselecteerd werd door de Europese Commissie, duurt 5 jaar (start in oktober 2020) en zal de partnersteden, meer in het bijzonder de demonstratiesteden Dijon (FR) en Turku (FI) en hun partnersteden Brussel ( BE), Zaragoza (ES), Botosani (RO), Ptolemaida (GR), Gabrovo (BU) en Severodonetsk (UA), ondersteunen in de ontwikkeling van positieve energiewijken. Zoals bij eerdere Europese projectoproepen moeten de "demonstratiesteden" samenwerken met de "partnersteden" door een voorbeeldrol te spelen en deze laatste te helpen bij het plannen en reproduceren van oplossingen, rekening houdende met verschillende lokale bijzonderheden.

RESPONSE hanteert een energietransitiestrategie, die 5 transformatiegebieden omvat:
  1. Het transformeren van de bestaande en nieuwe gebouwen in positieve energie en deze “Smartready” te maken ;
  2. het koolstofvrij maken van het elektriciteitsnet en stadsverwarmings- / koelsystemen en het ondersteunen van energiegemeenschappen;
  3. het uitwerken van strategieën rond netflexibiliteit en nieuwe opslagsystemen om de energiestromen te optimaliseren, het eigen verbruik te maximaliseren en netbeperkingen te verminderen;
  4. het linken van bestaande stedelijke informatieplatformen met applicaties en andere digitaal infrastructuur om de digitalisering van diensten en stedelijke ecosystemen mogelijk te maken, door ook slimme e-mobiliteit te integreren om een koolstofarme mobiliteitssector te bevorderen;
  5. het betrekken van burgers op een interdisciplinaire manier door co-creatie, waarbij de burger centraal staat en waarin hij de stad waarin hij leeft vorm geeft. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het creëren van veerkrachtige en veilige steden die de levenskwaliteit verbeteren en de gevolgen van klimaatverandering verminderen.

Om de impact van het project na de demonstratiefase te vergroten, moet elke stad (demonstratiestad of partnerstad) een gedurfde visie voor 2050 ontwikkelen (« bold city-vision for 2050 ») die betrekking heeft op stedelijke, technische, financiële en sociale aspecten. Elke "visie" moet vertaald worden naar een operationeel plan die de planning-, implementatie- en replicatiefasen van de oplossingen omvat.