Klimaatplan van de Stad Brussel

Klimaatplan van de Stad Brussel

De Stad Brussel heeft het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie ondertekend en heeft zijn klimaatactieplan opgesteld. Deze nieuwe verbintenis sluit aan bij de Agenda 21 die in 2008 werd gelanceerd. Het klimaatplan vormt dus een aanvulling op hetgeen in dit domein al is gerealiseerd: mobiliteit, duurzame verstedelijking, groene ruimtes, energie ... Het is een essentieel instrument om de inspanningen te plannen die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het grondgebied aan te passen aan de klimaatveranderingen. Het werd uitgewerkt in twee tijden: er is een balans gemaakt en vervolgens werd het klimaatplan opgesteld.

De Stad Brussel heeft bij de ontwikkeling van dit plan zijn inwoners volop betrokken; er werd een raadpleging georganiseerd bij de Brusselaars, die meer dan 300 ideeën hebben geformuleerd. Die ideeën werden aangevuld met de deskundigheid van het personeel en vormden zo de basis van het klimaatplan.

Met dit plan beoogt de Stad Brussel tegen 2030 de Europese doelstellingen te verwezenlijken die de Stad zich stelde met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie :

  • broeikasgassen verlagen met ten minste 40%
  • het aandeel hernieuwbare energie brengen op het minimumniveau van 27%
  • de energie-efficiëntie verbeteren met ten minste 27%

Website: Klimaatplan

Brochure: Brochure van het Klimaatplan