Laureaten van de Smart City projectoproep - Innovation Challenge 2022

Smart City projectoproep

Met de vijfde editie van haar Smart City projectoproep, in de vorm van een Innovation Challenge, wou de Stad Brussel bijzonder innoverende initiatieven op haar grondgebied ondersteunen. De jury selecteerde 6 gevarieerde winnende projecten die een antwoord bieden op de technologische, veerkrachtige en duurzame uitdagingen waarmee de Stad wordt geconfronteerd:

  • Centre de Formation et d’Accompagnement du secteur de la Construction – MarollesTech : Oprichting van een ruimte, in het "Fer et Bois" gebouw van de Marollen, bestemd om de inwoners van de wijk ondersteuning te bieden voor digitaal leren, mogelijkheden voor creatieve ontwikkeling en kennis van Building Information Modeling (BIM)
  • Verkeer Signalisatie & Elektronika – Digital Twin : Pilootproject van een Digital Twin (digitale tweeling van de Stad) in het hart van Brussel, dankzij de ontplooiing van 9 IoT-sensoren en de terbeschikkingstelling van een toezichtsplatform voor de gemeentelijke administratie en de burgers
  • EIT Food West CLC – Circulaire en inclusieve schoolmaaltijden: Online platform voor het beheer van de inzameling van onverkocht voedsel, de verwerking ervan en de distributie naar scholen
  • Arts et Publics – Op weg naar culturen ! : Digitale videoworkshops voor 16- tot 18-jarigen om videospelletjes te ontwikkelen en zo banden te smeden tussen burgers en culturele plaatsen
  • Ekowz – Smart burgerschap : Sensibilisering van de burgers van de Stad Brussel, dankzij informatiestations over luchtkwaliteit en afvalproductie, gekoppeld aan geconnecteerde objecten en geplaatst in openbare gebouwen
  • Boerderij van het Maximiliaanpark – Naar de Brussels Smart Farm: Installatie van aangesloten weegschalen om de activiteit van de bijenkorven van de boerderij te monitoren en open gegevens over de biodiversiteit in de stad te verstrekken, en ontwikkeling van een biodiversiteitstraining met behulp van een interactief whiteboard

Naast een totaalbedrag van 50 000 euro aan financiële steun en communicatieondersteuning van de Stad Brussel, zijn de winnaars begonnen aan een gepersonaliseerd innovatiecoachingstraject met onze partner Nova Reperta. Hier zijn enkele foto's van de eerste coachingsessies, die hebben geholpen om de doelstellingen voor de komende 6 maanden te bepalen.

Scoping session VSE

 

Scoping session Arts&Publics