Open Data

Open Data

Het beleidsprogramma voor 2012-2018 zette in op het 'systematisch online zetten van de openbare gegevens van de Stad in digitaal formaat, in een geest van Open Data'. In 2012 werd dit streefdoel concreet met het online zetten van een tiental data. In 2014 groeide dat uit tot een waar Open Data platform (opendata.brussel.be) met een gemakkelijkere toegang tot steeds talrijkere datasets, in verschillende formaten, gevisualiseerd in tabellen, grafieken of kaarten, en integreerbaar in sites of blogs, of geschikt voor de aanmaak van applicaties.

Meer dan 500 open datasets (in het Frans, Nederlands, Engels) zijn beschikbaar via het platform opendata.brussel.be.