PAR4-B project : voor een e-inclusief digitaal Brussel

PAR4-B project : voor een e-inclusief digitaal Brussel

Het PAR4-B project, geleid door VUB-SMIT, heeft als doel een breed gedragen e-inclusief smart city beleid voor Brussel te ontwikkelen door middel van een participatief en actiegericht onderzoeksproces waarbij met een veelheid aan actoren, zoals beleidsdepartementen, private en publieke instellingen, middenveldorganisaties en de Brusselse burgers in interactie wordt gegaan om (a) de huidige uitdagingen eigen aan een digitaal Brussel te identificeren; en (b) toekomstige oplossingen en acties te formuleren voor een e-inclusief digitaal Brussel. De Stad Brussel maakt deel uit van de stuurgroep, wat zal leiden tot een directe en permanente afstemming tussen de onderzoeksactiviteiten en de noden en projecten van lokale Brusselse en regionale actoren actief in het veld van Smart City Brussel en e-inclusie.