Projectoproep 'Brussel, Slimme Stad' 2016

Projectoproep 'Brussel, Slimme Stad' 2016

De deadline van deze projectoproep is verstreken. Geselecteerde projecten zullen begin september 2016 worden bekendgemaakt.


De Stad Brussel lanceert een projectoproep 'Brussel, Slimme Stad' om Brusselse initiatieven inzake ICT en innovatie voor een breed en gevarieerd publiek te ondersteunen. Voorstellen indienen kan tot 16 mei 2016.

De projectvoorstellen kunnen over verschillende thema's gaan zoals onderwijs, mobiliteit, veiligheid, milieu, bestuur, gezondheid of energie.

Wie mag er deelnemen?

Deelname is mogelijk voor elke rechtspersoon gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel of waarvan het doelpubliek zich in de Stad Brussel bevindt. Scholen, academies, universiteiten en jeugdinstellingen en Brusselse ontwerpers zijn ook toegelaten.

Toegestane projecten

 • evenementen die ICT en hun gebruik promoten
 • projecten voor de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties
 • aankoop en installatie van apparatuur die de ICT toegankelijk maakt voor iedereen

Doelstellingen

 • het ontwikkelen van de Slimme Stad Brussel
 • actoren van de digitale wereld tot hun recht doen komen
 • ICT dichter bij het Brussels publiek brengen
 • vechten tegen de digitale kloof
 • het publiek opleiden voor gebruik van ICT
 • de burgers aanmoedigen deel te nemen aan de ontwikkeling van ICT en innovatie
 • ontwikkelen van digitale burgerparticipatie
 • burgers verenigen rond transversale projecten op basis van ICT

Selectie van projecten

Projecten worden ten laatste op 16 mei 2016 ingediend via het aanvraagformulier. De projecten zullen door de administratie worden geanalyseerd op basis van de volgende criteria:

 • kwaliteit van het project
 • innovatie wat betreft ICT
 • competentie van de projectdrager
 • het bestaan van partnerschappen
 • relevantie van de doelstellingen van het project
 • toegankelijkheid van het project naar het Brussels publiek

Toegewezen bedragen

Per project wordt er een bedrag van maximaal 5.000 euro toegewezen. Dit bedrag mag maximaal 80% van de gehele voorziene kost van het project vertegenwoordigen.

Downloaden