Projectoproep "IT-materiaal, tweede leven"

Projectoproep "IT-materiaal, tweede leven"

 

Kader


In haar gemeentelijke beleidsverklaring heeft de Stad Brussel ervoor gekozen om het concept van een slimme stad te ontwikkelen op haar grondgebied. De Stad Brussel is er echter van overtuigd dat om een slimme stad te ontwikkelen, iedereen toegang moet krijgen tot de nieuwe technologieën. De realiteit is dat een deel van de bevolking niet vertrouwd is met die nieuwe technologieën. 


De Stad Brussel wil zich dan ook inzetten om deze digitale kloof efficiënt te verkleinen. Daarom lanceert de Stad Brussel in samenwerking met haar IT-provider i-CITY een projectoproep IT-materiaal, tweede leven om Brusselse initiatieven rond ICT voor kwetsbare groepen te ondersteunen, waarbij er in het belang van de duurzaamheid op zal worden toegezien dat materiaal dat nog voor andere doeleinden dan zijn hoofdfuncties kan worden gebruikt, wordt ingezet voor projecten van algemeen belang. Daartoe stelt het College van Burgemeester en Schepenen honderd gedeclasseerde en hernieuwde desktops ter beschikking voor de verwezenlijking van initiatieven om de digitale kloof te verkleinen op het grondgebied van de Stad Brussel.

 

De projecten moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend.

 

Wie mag er deelnemen?


De oproep staat open voor alle natuurlijke of rechtspersonen die gevestigd zijn of hun maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied van de Stad Brussel of waarvan het doelpubliek, of een deel ervan, zich in de Stad Brussel kan bevinden.
Het project moet de inwoners van de Stad Brussel als begunstigden hebben (meer bepaald: de vijfhoek, Louisa, Laken, Neder-Over-Heembeek en/of Haren, zie ook in detail de kaart van het grondgebied van de Stad Brussel)

Meer info


Bent u geïnteresseerd in deze projectoproep? Lees dan aandachtig het reglement. Hierin vindt u alle informatie betreffende de doelstellingen, de belangrijkste thema’s en praktische modaliteiten die van toepassing zijn op deze oproep.