Samenwerkingsplatform BPART

Samenwerkingsplatform BPART

De Stad van morgen zal zich enkel kunnen ontwikkelen met een actieve betrokkenheid van haar bewoners. In deze context heeft de Stad Brussel een digitaal platform voor uitwisseling en samenwerking ontwikkeld om via deze weg de bewoners te raadplegen over de projecten of ideeën. Deze participatietool betreft drie aspecten van de relatie tussen de Stad en de bewoners: informatie-uitwisseling, polls en samenwerking. De Stad start met het online zetten van pilootprojecten, zoals het Burgerbudget, de wijkfora en projectoproepen van diverse departementen van de Stad.

Via dit platform worden de bewoners gevraagd om bij te dragen aan een project of een projectoproep. Hierbij opent de stad ruimte voor voorstellen, voor dialoog en polls en verzamelt ze reacties om de ideeën te verrijken, te verduidelijken of te oriënteren in een 'bottom-up' dynamiek.
Door het ontwikkelen van een digitaal platform voor uitwisseling en samenwerking wil de Stad haar doelpubliek verruimen, haar dagelijkse werking versterken en verruimen, en ook het vertrouwen van de bewoners verhogen.

Elke bewoner kan op elk moment vlot deelnemen via internet, tablet of smartphone. Men kan ook beperkt deelnemen door het plaatsen van een advies, een stem of het voorstellen van een idee. Men kan ook actiever deelnemen via co-creatie of via het indienen van eigen projecten.