Smart City projectoproep 2019-2020

Smart City projectoproep 2019-2020

Deze projectoproep is afgesloten. De winnaars zullen bekend gemaakt worden in februari.

Context

In het kader van haar gemeentelijke beleidsverklaring heeft de Stad Brussel er voor gekozen om het concept van slimme Stad te ontwikkelen op haar grondgebied. Een slimme Stad is een innovatieve stad die informatie- en communicatietechnologie (ICT) en andere middelen gebruikt om de levenskwaliteit, de efficiëntie van het stedelijk beheer en stedelijke diensten te verbeteren, met inachtneming van de behoeften van de huidige en toekomstige generaties op economisch, sociaal en milieu-vlak.

In deze context lanceert de Stad Brussel de projectoproep ‘Brussel, slimme stad’ om Brusselse initiatieven inzake ICT en innovatie voor een breed en gevarieerd publiek te ondersteunen. Het College van Burgemeester en Schepenen stellen een totaal bedrag van 50.000 Euro ter beschikking, onder de vorm van subsidies, voor de realisatie van “Smart City” initiatieven op het grondgebied van de Stad Brussel. Per project zal er een bedrag van maximum 10.000€ worden toegewezen. De projecten moeten ingediend zijn vóór 17 december 2019.

Thema's

Het scala aan mogelijkheden wat betreft projectvoorstellen is breed. Thema’s zoals onderwijs, mobiliteit, economie, veiligheid, luchtkwaliteit, milieu, netheid, bestuur, cultuur, gezondheid of energie kunnen worden behandeld.

Het doel van deze oprojectoproep betreft:

 • Het ontwikkelen van slimme projecten die gebruik maken van nieuwe technologieën die de levenskwaliteit van de burger bevordert, het beheer van natuurlijke hulpbronnen verbeterd of die bepaalde diensten efficiënter maakt
 • Actoren van de digitale wereld tot hun recht doen komen
 • ICT dichter bij het Brussels publiek brengen
 • Het publiek opleiden voor gebruik van ICT
 • De burgers aanmoedigen deel te nemen aan de ontwikkeling van ICT en innovatie
 • Ontwikkeling van uitwisseling en co-creatie tussen de burgers
 • Burgers verenigen rond transversale projecten op basis van ICT

Wie mag er deelnemen?

Deelname is mogelijk voor elke rechtspersoon gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel of waarvan het doelpubliek, of een deel ervan, zich in de Stad Brussel kan bevinden.

Het project moet de inwoners van de Stad Brussel als begunstigden hebben (meer bepaald: de vijfhoek, Louisa, Laken, Neder-Over-Heembeek en / of Haren, zie ook in detail de kaart van het grondgebied van de Stad Brussel).

Selectie van projecten

Projecten worden ten laatste op 17 december 2019 ingediend via het online aanvraagformulier. De projecten zullen door de administratie worden geanalyseerd op basis van de volgende criteria:

 • Innovatie op vlak van technologie
 • Collectief en participatief aspect van het project, inclusief het potentiële aantal begunstigden en/of betrokken deelnemers
 • Impact van het project op de wijk of heel de Stad en haar inwoners
 • Het reproduceerbaarheidspotentieel van het project (de mogelijkheid van het project om gereproduceerd, herhaald, opnieuw uitgevoerd te worden)
 • Originaliteit van het project
 • De duurzaamheid van het project en de capaciteit om het project te laten doorlopen
 • De aanwezigheid van een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren

Toegewezen bedragen

Per project zal er een bedrag van maximum 10.000€ worden toegewezen.
De Stad Brussel is niet verplicht het totaalbedrag van 50.000 euro dat voor deze projectoproep ter beschikking gesteld wordt, toe te kennen.

Meer info