Smart City projectoproep - economische relance 2021

Smart City projectoproep - economische relance 2021

Deze projectoproep is afgesloten.

De gezondheidscrisis ten gevolge van de COVID-19 pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op de verschillende economische sectoren die aanwezig zijn op het grondgebied van de Stad, een impact waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. Maar de pandemie zal ook het bewustzijn rond het belang van technologie en in het bijzonder digitale technologie hebben vergroot. Technologische vaardigheden, infrastructuur en oplossingen bieden een tastbaar voordeel in deze crisis evenals in de wereld na COVID-19. 

In deze context lanceert de Stad Brussel een “Smart City” projectoproep om Brusselse initiatieven inzake ICT en innovatie voor een breed en gevarieerd publiek te ondersteunen en een duurzame economische relance te ondersteunen na corona.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt een totaal bedrag van 200.000 Euro ter beschikking, onder de vorm van subsidies, voor de realisatie van “Smart City” initiatieven op het grondgebied van de Stad Brussel die bijdragen aan de economische en/of commerciële relance. De subsidie zal als volgt worden verdeeld:

  • 50.000 euro voor max. twee grote projecten
  • 10.000 euro voor max. tien andere kleinere projecten

Deelname is mogelijk voor elke rechtspersoon zolang het doelpubliek, of een deel ervan, zich bevindt op het grondgebied van de Stad Brussel.  Verenigingen, ondernemers, kennisinstellinge, scholen,... aarzel niet om uw project in ter dienen!

De projecten moeten ingediend zijn vóór 12 februari 2020.

Meer info