Smart City projectoproep - Innovation Challenge 2022

Deze projectoproep is afgesloten.

Op zoek naar financiering en ondersteuning bij de ontwikkeling van uw innoverend project in Brussel? De Stad Brussel lanceert de vijfde editie van zijn projectoproep, in de vorm van een "Innovation Challenge" in partnerschap met Nova Reperta.

De gezondheidscrisis ten gevolge van de COVID-19 pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op de verschillende economische sectoren die aanwezig zijn op het grondgebied van de Stad. De crisis houdt aan en leidt ertoe dat bepaalde aspecten van onze samenleving moeten worden heroverwogen. De pandemie heeft namelijk het bewustzijn rond het belang van technologie en in het bijzonder digitale technologie vergroot. Beheersing van technologie en het vermogen om deze te gebruiken, geeft een echt voordeel in deze crisis evenals in de wereld na COVID-19.

In deze context lanceert de Stad Brussel de vijfde editie van zijn “Smart City” projectoproep om Brusselse initiatieven inzake ICT en innovatie voor een breed en gevarieerd publiek te ondersteunen.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt een totaal bedrag van 50.000 euro ter beschikking, onder de vorm van subsidies, voor de realisatie van "Smart City"-initiatieven op het grondgebied van de Stad Brussel, rekening houdend met de technologische, veerkrachtige en duurzame uitdagingen van de huidige globale context.

Nieuw aan deze editie van de “Smart City”-projectoproep is de toevoeging van een begeleidingsprogramma voor de geselecteerde projecten, om hen te begeleiden in hun innovatieproces. De winnaars krijgen 6 maanden gepersonaliseerde coaching aangeboden dankzij onze expert partner in innovatie, Nova Reperta!

De projecten moeten ingediend zijn vóór 25 februari 2022.

Meer info