Steeds sneller internet in scholen

Steeds sneller internet in scholen

De scholen van de Stad Brussel werden geleidelijk aangesloten op het internet, maar de beweging is versneld, net als de snelheden van de verbindingen.

Al in de jaren 90 werden de eerste scholen aangesloten via huurlijnen met een bandbreedte van 64kbps en 256kbps. In 2002 zorgde GIAL voor de migratie van deze plaatsen naar een ADSL-verbinding en het nieuwe IP/VPN-netwerk van Belgacom. Ondertussen werden nieuwe scholen verbonden via ADSL. Ongeveer 60 scholensites zijn aangesloten met een maximale bandbreedte van 1 Mbps (download) en 128 Kbps (upload). In 2009 kwam er een nieuwe migratie, deze keer naar het Explore-platform met voornamelijk VDSL-aansluitingen.

Vandaag maken de middelbare scholen deel uit van het gewestelijke project Fiber to the School en gaan ze over naar de optische vezel met een 100 Mbps-verbinding. In april 2015 maken al 7 middelbare scholen deel uit van dit project. In 2019 zullen dat er 19 zijn.

De verschillende locaties van de Haute Ecole Francisco Ferrer zijn reeds verbonden met het netwerk via een verbinding van 100 Mbps.