Verzameling van gegevens door gemeenschapswachten

Verzameling van gegevens door gemeenschapswachten

Op het grondgebied van de Stad Brussel zijn 135 stadswachten van Bravvo actief. Elk jaar stellen ze tussen 45.000 en 60.000 incidenten en overlastproblemen vast. Het verzamelen van de gegevens gebeurt digitaal voor een betere procedure, de vermindering van fouten en taken (zoals het coderen) en een gemakkelijkere opvolging van de problemen.

De verzameling van de gegevens (sluikstorten, stadsmeubilair dat in slechte staat is, problemen met buren,...) door de gemeenschapswachten van Bravvo (de preventiedienst van de Stad Brussel) gebeurt binnen het kader van het project Flux.

Het gaat om 20 personal digital assistants (PDA's) waarmee de stadswachten zijn uitgerust. De informatica (frontoffice) om ze te doen functioneren en het programma voor het beheer van de gegevens (backoffice) gebeurt vanuit de centrale zetel van Bravvo en naar de 10 gedecentraliseerde antennes van Bravvo.

Elke stadswacht kan bij een vaststelling de gegevens coderen (het programma maakt voorstellen), ze lokaliseren (GPS) en foto's maken. De gegevens worden niet meteen doorgestuurd maar pas bij aankomst van elke stadswacht in de antenne van Bravvo.

Elke dienst van de Stad heef toegang tot de gegevens en kan dus reageren op de vaststellingen. De functie 'reporting' laat toe om statistieken op te stellen, de vaststellingen in kaart te brengen, rapporten op te maken en de evolutie te volgen.