Lopend

Sinds 2010 is de cel Energie verantwoordelijk voor de centrale monitoring en de uitvoering van alle besluiten van het college en de gemeenteraad in verband met energie en in het bijzonder met het terugdringen van het energieverbruik van de Stad, het rationele gebruik van energie en het beheer van de energie in gemeentelijke gebouwen.

De cel Energie hield zo onder meer een project rond de monitoring van energie in de openbare gebouwen van de Stad. Door de installatie van dataloggers (data recorders) op het terrein is het nu mogelijk om het verbruik in de gebouwen te bestuderen via de online software NR Click. Deze software maakt het mogelijk om een nauwkeurige controle uit te voeren op de consumptie, waardoor afwijkingen sneller worden opgemerkt en de parameters verfijnd kunnen worden. Ook een alarm kan geprogrammeerd worden en de doelstelling is om uiteindelijk periodiek met de bewoners van het gebouw te communiceren en een bewustwordingsproces te starten.

In mei 2015 waren een tiental locaties uitgerust met deze vorm van monitoring en 20 extra plaatsen worden bestudeerd. Het is de bedoeling om tegen 2018 70 van de 180 plaatsen van de Stad uit te rusten met het systeem. Deze vertegenwoordigen in totaal ongeveer 90% van het totale energieverbruik.

De scholen van de Stad Brussel werden geleidelijk aangesloten op het internet, maar de beweging is versneld, net als de snelheden van de verbindingen.

Al in de jaren 90 werden de eerste scholen aangesloten via huurlijnen met een  bandbreedte van 64kbps en 256kbps. In 2002 zorgde GIAL voor de migratie van deze plaatsen naar een ADSL-verbinding en het nieuwe IP/VPN-netwerk van Belgacom. Ondertussen werden nieuwe scholen verbonden via ADSL. Ongeveer 60 scholensites zijn aangesloten met een maximale bandbreedte van 1 Mbps (download) en 128 Kbps (upload). In 2009 kwam er een nieuwe migratie, deze keer naar het Explore-platform met voornamelijk VDSL-aansluitingen.

Vandaag maken de middelbare scholen deel uit van het gewestelijke project Fiber to the School en gaan ze over naar de optische vezel met een 100 Mbps-verbinding. In april 2015 maken al 7 middelbare scholen deel uit van dit project. In 2019 zullen dat er 19 zijn.

De verschillende locaties van de Haute Ecole Francisco Ferrer zijn reeds verbonden met het netwerk via een verbinding van 100 Mbps.