In werking

Voor een stad als Brussel is het een hele uitdaging om de vele aanvragen voor administratieve documenten zoals het attest van gezinssamenstelling te verwerken. Vanaf nu kan de Brusselse burger 21 van zulke documenten onmiddellijk thuis afdrukken, zonder zich te verplaatsen naar het loket.

Elke Brusselaar met een pc die is uitgerust met een kaartlezer voor een elektronische identiteitskaart (eID) en in het bezit van zijn pincode kan op deze manier 5 attesten thuis afdrukken via de website van de Stad Brussel (eloket.brussel.be): de attesten van gezinssamenstelling, leven, nationaliteit, inschrijving en woonst. De attesten zijn wettelijk ook helemaal in orde.

De keuze om zich meer en meer te richten tot de technologieën van de toekomst heeft zijn nut aangetoond in 2016. Meer dan 65% van het totaal aantal administratieve documenten werd via het e-loket aangevraagd.

Bovendien, om de digitale kloof te helpen overbruggen, werden 20 terminals voorzien op strategische en gemakkelijk bereikbare plaatsen. Personen, die geen computer en/of kaartlezer hebben, kunnen aan deze afhaalpunten hun getuigschriften en documenten bekomen. Zo’n terminal is eveneens voorzien in de loketzaal van het Administratief Centrum en de gedecentraliseerde antennes in Laeken, Neder-Over-Heembeek en de Louizawijk.

De politie kan de patrouilles in realtime lokaliseren.

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene gebruikt sinds 2010 een radio-locatie service voor de mobiele AVL-radio's (automatic vehicule location). Deze service maakt het mogelijk om de patrouillewagens te lokaliseren en ze op die manier sneller naar een incident te kunnen sturen. Sinds 2014 is het via de APL (automatic person location) voor draagbare radio's ook mogelijk om de patrouilles te voet te lokaliseren zodat de taken beter verdeeld kunnen worden.

Sinds 2010 is de cel Energie verantwoordelijk voor de centrale monitoring en de uitvoering van alle besluiten van het college en de gemeenteraad in verband met energie en in het bijzonder met het terugdringen van het energieverbruik van de Stad, het rationele gebruik van energie en het beheer van de energie in gemeentelijke gebouwen.

De cel Energie hield zo onder meer een project rond de monitoring van energie in de openbare gebouwen van de Stad. Door de installatie van dataloggers (data recorders) op het terrein is het nu mogelijk om het verbruik in de gebouwen te bestuderen via de online software NR Click. Deze software maakt het mogelijk om een nauwkeurige controle uit te voeren op de consumptie, waardoor afwijkingen sneller worden opgemerkt en de parameters verfijnd kunnen worden. Ook een alarm kan geprogrammeerd worden en de doelstelling is om uiteindelijk periodiek met de bewoners van het gebouw te communiceren en een bewustwordingsproces te starten.

In mei 2015 waren een tiental locaties uitgerust met deze vorm van monitoring en 20 extra plaatsen worden bestudeerd. Het is de bedoeling om tegen 2018 70 van de 180 plaatsen van de Stad uit te rusten met het systeem. Deze vertegenwoordigen in totaal ongeveer 90% van het totale energieverbruik.

De scholen van de Stad Brussel werden geleidelijk aangesloten op het internet, maar de beweging is versneld, net als de snelheden van de verbindingen.

Al in de jaren 90 werden de eerste scholen aangesloten via huurlijnen met een  bandbreedte van 64kbps en 256kbps. In 2002 zorgde GIAL voor de migratie van deze plaatsen naar een ADSL-verbinding en het nieuwe IP/VPN-netwerk van Belgacom. Ondertussen werden nieuwe scholen verbonden via ADSL. Ongeveer 60 scholensites zijn aangesloten met een maximale bandbreedte van 1 Mbps (download) en 128 Kbps (upload). In 2009 kwam er een nieuwe migratie, deze keer naar het Explore-platform met voornamelijk VDSL-aansluitingen.

Vandaag maken de middelbare scholen deel uit van het gewestelijke project Fiber to the School en gaan ze over naar de optische vezel met een 100 Mbps-verbinding. In april 2015 maken al 7 middelbare scholen deel uit van dit project. In 2019 zullen dat er 19 zijn.

De verschillende locaties van de Haute Ecole Francisco Ferrer zijn reeds verbonden met het netwerk via een verbinding van 100 Mbps.

In 2015 werd een nieuwe Android-applicatie ter beschikking gesteld in Google Play, de app store van Google. Deze vervangt de oude versie uit 2011 om beter te beantwoorden aan de noden van de gebruiker die gemakkelijk tot alle informatie toegang wil hebben.

Download Application